Algemene voorwaarden affiliate programma

Algemene voorwaarden SCENTBAR Affiliate Programma

Overeenkomst

Door je te registreren als een Affiliate van SCENTBAR gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

SCENTBAR behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en/of te wijzigen. Doormiddel van voortgezet gebruik van het SCENTBAR Affiliate Programma geeft uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Schending van één van onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en het stopzetten van eventuele uitstaande provisiebetalingen.

Account voorwaarden

  • U moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
  • U moet woonachtig zijn in Nederland of België.
  • U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door ‘bots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle overige gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login-gegevens mogen enkel door één persoon gebruikt worden – het delen van login-gegevens met meerdere personen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het behoud van de beveiliging van uw wachtwoord en daarmee alle activiteiten op uw account. SCENTBAR kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade.
  • U bent verantwoordelijk voor alle inhoud en activiteiten die uw account genereerd.
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken voor onwettige of onbevoegde doeleinden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht & merkrecht).
  • U mag het Affiliate Programma niet enkel gebruiken om voordeel op uw eigen SCENTBAR-aankopen te krijgen.
  • SCENTBAR behoudt zich het recht om te allen tijde een Affiliate te weigeren om welke reden dan ook.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatiekanalen

Om nauwkeurige Zodra u zich heeft aangemeld voor het SCENTBAR Affiliate Programma krijgt u een unieke tracking link toegekend. U krijgt toestemming ​​om links, banners en/of andere afbeeldingen te plaatsen die SCENTBAR voor u beschikbaar stelt, deze advertenties kunt u gebruiken om met een persoonlijke tracking link op uw website, in uw e-mails of in andere communicatiekanalen. SCENTBAR geeft u de mogelijkheid om van tevoren gemaakte advertenties te gebruiken. Wij kunnen het ontwerp van een advertentie of banner op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. SCENTBAR zal nooit de afmetingen van de afbeeldingen en banner zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Door tracking-, rapportage- en verwijzingsvergoeding toe te staan, bieden wij u een persoonlijke tracking link die alle koppelingen tussen uw site, uw e-mails en/of andere communicatiekanalen bijhoudt tussen u en SCENTBAR.

U ontvangt alleen referentievergoedingen met betrekking tot de verkoop op een SCENTBAR-product dat rechtstreeks via uw persoonlijke tracking link gegenereerd is; wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, errors, en/of andere technische problemen waar SCENTBAR geen directe invloed op heeft.

Affiliate links moeten verwijzen naar de website van SCENTBAR; https://www.scentbar.nl.

Affiliate commissies en uitbetaling

Om voor verkoopcommissies in aanmerking te komen moet de klant uw persoonlijke tracking-link gebruiken die u aanbiedt via uw website, e-mail en/of andere communicatiekanalen. De klant wordt via uw persoonlijke tracking-link naar https://www.scentbar.nl gestuurd. Bij een bestelling van een product op de website van SCENTBAR wordt dit genoteerd in uw persoonlijke account. Voor elke verkoop betaalt SCENTBAR €4,95 commissie.

Identificeer jezelf als een affiliate van SCENTBAR

U heeft geen toestemming persberichten te publiceren met betrekking tot deze algemene voorwaarden of deelname aan het Affiliate Programma. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot een beëindiging van de deelname als SCENTBAR Affiliate. Daarnaast mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verfraaien, bijvoorbeeld door het zeggen dat u onze producten ontwikkelt of dat u deel uitmaakt van SCENTBAR.

U mag geen producten kopen via uw Affiliate link voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen resulteren in het onthouden van het uitkeren van openstaande commissies en/of de beëindiging van deze overeenkomst.

Uitbetaling

Wij betalen alleen provisies op basis van uw eigen SCENTBAR tracking links, alleen deze tracking links worden automatisch bijgehouden en gerapporteerd in ons systemen. Wij zullen geen provisies betalen als de verkoop niet door ons systeem is gevolgd. Wij kunnen alleen commissie betalen voor verkopen die voortkomen uit goed geformatteerde tracking links die u als affiliate koppelen aan een bestelling in ons systeem.

Wij behouden ons het recht om commissies te annuleren die worden verdiend door frauduleuze, illegale of overmatig agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

U kunt een uitbetalingen aanvragen zodra u meer dan €25,- in provisies heeft verdiend. Als uw Affiliate account nooit de drempel van 25 euro overschrijdt, worden uw provisies niet gerealiseerd of uitbetaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het uitbetalen aan accounts die de drempel van €25,- hebben overschreden.

Uitbetaling van commissies worden na het behalen van de drempel van 25 euro handmatig overboekt en op uw bankrekening bijgeschreven. Zodra uw uitstaande commissies meer dan €25 bedragen, betalen wij u na aanvraag binnen 7 werkdagen uit.

Definitie van de klant

Klanten die producten via het SCENTBAR Affiliate Programma kopen, worden beschouwd als klanten van SCENTBAR. Al onze regels en procedures voor klantorders, klantenservice en productverkoop zijn van toepassing op desbetreffende klanten. Wij kunnen ons beleid en procedures op elk gewenst moment wijzigen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw eigen website en voor alle materialen die op uw site beschikbaar zijn. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur.
– Het verzekeren dat de weergave van SCENTBAR Affiliate links op uw site geen overeenkomsten schendt tussen u en derden.
– Het verzekeren dat materialen die op uw site zijn geplaatst geen inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
– Het verzekeren dat materialen die op uw site zijn geplaatst, niet illegaal zijn.
– Zorg ervoor dat uw site nauwkeurig en adequaat aangeeft hoe er met privacy gegevens worden omgegaan. Dit doormiddel van een privacybeleid of anderszins, dit moet te allen tijde in overeenstemming zijn met het Nederlands recht.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Affiliate programma van SCENTBAR, gaat u akkoord met het feit dat u, als Affiliate van SCENTBAR, aan alle wetten, voorschriften, regels of andere eisen van alle overheidsinstanties voldoet. Verder gaat u ermee akkoord dat voldoet aan alle toepasselijke wetten die gelden voor e-mail marketing.

De duur van het Affiliate programma

Deze overeenkomst gaat in wanneer uw aanvraag als SCENTBAR Affiliate volledig is voltooid en stopt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of SCENTBAR kan deze overeenkomst te allen tijde met of zonder reden opzeggen. Opzeggen kunt u doen door een mail te sturen naar service@scentbar.nl. Bij het beëindigen van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, zal u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van uw persoonlijke tracking link. SCENTBAR behoudt zich het recht om het Affiliate Programma op basis van gegronde reden te allen tijde te beëindigen. Bij een beëindiging van het Affiliate Programma’s betaalt SCENTBAR eventuele uitstaande commissies boven de €25,- uit.

Beëindiging

Als Affiliate van SCENTBAR heb je te allen tijde het recht om deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Beëindiging van uw account houdt in dat eventuele uitstaande provisiebetalingen onder de gestelde drempel van €25,- niet worden uitbetaald.

Bij het schenden van een of meerdere van de overeengekomen gebruiksvoorwaarden heeft SCENTBAR het recht om uw account te blokkeren en het partnerschap te beëindigen.

Bij langdurige inactiviteit neemt SCENTBAR contact op met de desbetreffende Affilaite om te bepalen of het account nog in gebruik is. Mocht SCENTBAR geen bevestiging ontvangen dat het account nog in gebruik is dan behoudt SCENTBAR het recht om uw account te verwijderen en het partnerschap te beëindigen.

Een beëindiging van de overeenkomst zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw account.

Relatie van partijen

U en SCENTBAR zijn zelfstandige partijen. Deze overeenkomst creëert geen partnerschap of arbeidsverhouding tussen beide partijen. U heeft geen bevoegdheid om namens SCENTBAR aanbiedingen te doen of aanbiedingen te accepteren.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST LEEST EN OP DE HOOGTE BENT VAN ALLE VOORWAARDEN. U begrijpt dat SCENTBAR op elk moment onafhankelijk onderzoek kan laten verrichten om te beoordelen of u zich aan onze algemene voorwaarden houdt.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen u en SCENTBAR is het Nederlands recht van toepassing.